Chov včiel bez liečenia pesticídmi a antibiotikami

Včelu medonosnú (lat. Apis mellifera), nemusíme predstavovať bližšie. Každý človek sa viac či menej s týmto úžasným stvorením už stretol a určite aj využil jej produkty. Včelárenie je logickým krokom pre každého ovocinára. Vďaka včelám sa zlepšuje úrodnosť a zároveň chceme mať vlastný med, propolis, vosk... a ďalšie produkty týchto usilovných stvorení.

V roku 2020 sa zakladanie včelnice kvôli pandémii odložilo a podarilo sa nám to až v lete 2021. Aktuálne máme už 12 úľových zostáv. Pôvodne sme začali v 5 z nich ich osadením odložencami. Predchádzalo tomu samozrejme samoštúdium a nakoniec aj praktické navštevovanie úľov a práca v nich so skúseným miestnym včelárom.

Naše včelstvá sú riadne registrované a podliehajú teda štátom realizovanej kontrole. Žijeme v dobe, kedy sú takéto kontroly nutnosťou. Nemoci a paraziti decimujú včelstvá takmer po celom svete a neraz sa začínajú objavovať teórie o začiatku vyhynutia včely ako druhu.

Ťažko povedať, či je to prirodzený stav, alebo ho spôsobil človek svojou domestikáciou včely a jej výrazným ovplyvnením zásahom do ich prirodzeného výberu matiek. Svoje zohralo aj globálne premiestňovanie tovaru a s ním spojené zanášanie cudzej fauny a flóry do im neprirodzeným oblastiam sveta.

Aké máme plány? Našim cieľom je udržiavanie 10-20 stálych včelstiev. Všetko záleží od prezimovania roku 21/22, no a následného rozšírenia včelstiev o ďalšie odložence. Pokiaľ sa nám bude dariť, prvý med stočíme a ponúkneme našim priaznivcom už v lete 2022.

Katastrofa ohrozujúca úrodu pre celé ľudstvo má až 8 nôh, ale iba cca 1-1,5mm!!! ZOZNÁMTE SA S VARROA DESTRUCTOR . 

Počas roka sme používali to najlepšie, čo najnovšie poznatky ponúkajú a zároveň je to šetrné a pomerne ekologické. Používali sme EKOPOL (drevené pásiky napustené esenciálnymi olejmi odpudzujúcimi parazity), neskôr aj pásiky na báze glicerínu s kyselinou šťavelovou (zakúpené u skvelého včelára pána Janca v Púchove). Tu sa jedná o čistú prírodu, nakoľko všetky látky sú neškodné a na parazitov skôr pôsobia odpudivo. Naša skúsenosť je pozitívna. Dnes sme zaliečovali a kontrolovali spad klieštika na Varroa dne. Je to pre predstavu biela doska, kde ľahšie spočítate spadnutých parazitov pre výpočet napadnutia včelstva. 

Pred zimou je žiaľ v 21. storočí nutná aj tvrdšia liečba. Nejedná sa o liečbu antibiotikami. Tie sú u nás zakázané a vďaka tomu je tuzemský med vysokokvalitný. Nie je tomu však všade... Zaliečovanie u nás pozostáva v odstraňovaní hlavného parazita Varroa destructor (Klieštik včelý), ktorý nielen škodí včelstvu svojou samotnou existenciou a oslabuje ho, ale je aj hlavným prenášačom vírusových onemocnení. 

Po zaliečení bolo na dne našťastie iba pár klieštikov. Najmenej 7 a maximálne cca 30 v jednom úle. To je skvelý výsledok a znak silného zdravia našich včelstiev. Žiaľ, tento boj je neustály a čo je dnes - nemusí byť zajtra... 

Otázkou je, či práve ľudia svojim domestikovaním včiel, nepripravili tento druh o jeho prirodzenú schopnosť brániť sa proti takémuto parazitovi... Človek s celým arzenálom poznatkov 21. storočia, si s týmto 1,5 mm osemnohým parazitom nevie dať rady a tak povediac - zatiaľ to je iba remíza. 

Vážte si prosím včelárov. Dnes to nie je iba o získavaní medu a starostlivosti o včelstvo... Dnes je to boj o záchranu včiel ako takých.

Skúšame alternatívnejší chov včiel


  Riešili sme dilemu, či začať chovať včely aj alternatívnym spôsobom. Napríklad v tzv. Mednej krave. Pre nevčelárov v skratke: Medná krava nemá klasické rámiky a tak jej rozmery nie sú normalizované. Má svoje jednoznačné výhody, ale aj niektoré komplikácie. Pre včely je to prirodzenejšie prostredie, včely si stavajú plásty podľa svojej vôle. Výrazne u nich rastie produkcia vosku - cieľom nie je maximalizácia výnosu medu, ale čistá radosť z chovu a väčšia sloboda včiel.
Má to ale aj zopár nevýhod a pre komerčné použitie je menej praktická. Med sa nedá vytáčať, pri jeho získavaní sa vystavané plásty ničia /získa sa med a vosk/ čím sa musia opakovane vystavať a to má negatívny dopad na produkciu včelích produktov. Je obtiažnejšia prehliadka a rozložiteľnosť, či reorganizácia rámikov v úli.

  Zamysleli sme sa ako spojiť výhody a minimalizovať nevýhody... Je to pokus, tak na výsledok si budeme musieť ešte počkať. Prvé skúsenosti budú v prípade úspešného osadenia včelstva niekedy v lete 2023.

 Ako na to ideme?

  Objednali sme si nový zateplený úľ starého typu - tzv. Ležan. Úľ sme nechali vyrobiť na rámikovú mieru B /čo korešponduje s našimi 10-timi úľmi/ s kapacitou 22 lúčok/trámikov. Na úľ sme nechali dorobiť pozorovacie sklá so zatvárateľnými dvierkami. Úľ obsahuje aj materskú mriežku, v týchto druhoch je ale ukotvená v stredovej časti s možnosťou vybratia.

20220530_142353jpg

  Zásadnou zmenou je absencia klasických rámikov. Tie nahrádzame vlastnoručne vyrobenými lúčkami s delta hranou. Vďaka ním bude dielo rozoberateľné, včely budú prirodzene začínať stavbu plástu na konci povoskovanej delta hrany smerom nadol v oblom tvare. Podobne sa to dá praktikovať v akomkoľvek úli, ale práve Ležan nám prišiel ako najpraktickejší a najprirodzenejší.
To, že sme zjednotili rámkovú mieru, nám umožní prípadné prenášanie rámikov medzi ostatnými úľmi do Ležanu. Niekedy je to veľmi dôležité pri krízovom riešení straty matky /ak už nie je otvorený plod a teda si včely už nevedia vychovať náhradnú matku/ a podobne. Je možné aj odoberať plásty pre vytvorenie odložencov, ak sa včelstvo snaží o rojenie.

20220530_142157jpg

  Vďaka pozorovacej presklenej strane budeme môcť lepšie sledovať a kontrolovať stav bez nutnosti rozoberania diela.
  Tento úľ čaká na osadenie rojom, no zatiaľ sa nám včely nevyrojili a ak sa to stane, ešte treba roj úspešne odchytiť (to sme tiež ešte nerobili). Tak nám držte palce priatelia.

 Prečo roj?

  Klasická Medná krava sa osadzuje zásadne rojom. To preto, lebo nekorešponduje s rámikovými mierami. Nedajú sa teda vkladať rámiky s plodom a včelami – tzv. odloženec. Samotné včely by si v úli matku nevychovali, ak nie je žiadny čerstvý plod.

  No najpodstatnejším dôvodom je silný stavebný pud roju. Roj má najsilnejší pud na stavbu plástov. Príroda to „vymyslela“ logicky, roj opúšťa úľ a hľadá si nový priestor. V ňom si musí vystavať plásty pre zásoby a tvorbu nových generácií. No a tento ich pud vieme využiť pre raketový štart v Mednej krave, ktorá neobsahuje rámiky s medzistienkami.

20220530_142104jpg

 Iná kvalita medu alebo prečo...?

  Áno, aj... Ale hlavne pre dobro včiel a ich budúcnosť. Rozhodli sme sa všetky naše včely ošetrovať iba prírodnými látkami /éterickými olejmi a kyselinami/ bez použitia pesticídov a antibiotík, ktoré tvoria základ liečenia u viac ako 90% všetkých včelárov na Slovensku. O liečení si napíšeme viac neskôr a v samostatnom príspevku.

  Vosk medzistienok bežne dostupný v každom včelárskom obchode, často obsahuje pozostatky používaných pesticídov /v lepšom prípade napríklad Amitrazum, Flumethrin, Tau-fluvalinatum, ale aj iné, na Slovensku nepovolené nebezpečné látky/, preukázateľne prítomné vo voskoch aj 10 rokov od ich použitia. V horšom prípade pochádza vosk z ľubovoľnej krajiny sveta a obsahuje nám neprirodzené patogény, alebo umelý vosk. Prípadne všetko dohromady...
  Aj toto môže byť dôvodom rastúcej rezistencie Klieštika včelieho /Varroa destructor/ na liečbu, lebo sa s ním v malom množstve stretáva stále a ich obsah sa vo voskoch zvyšuje. Ďalším problémom je globalizovaný svet, kde dopyt po včelárskom vosku vytvára veľký export/import voskov, čím sa po celom svete šíria rôzne patogény, dlhodobo schopné prežívať vo vosku a vznikajú epidémie nemocí včiel aké naši predkovia nepoznali. V našej lokalite vyčíňal včelí mor a niektorým včelárom zabil hoc aj 15 z 20-ich rodín. Preto zaiste nebudú mať med v takom množstve ako doposiaľ a na jeho nedostatok sa budú musieť ľudia pripraviť. Ak nebudú kupovať med „pančovaný“.

  Pokiaľ chceme čeliť problémom včelárstva, musíme hľadať riešenia aj za cenu nárastu nákladov a nižšej produkcie. Včely sú v prvom rade živočíchom a nie strojom na peniaze. Aj preto je lacný med mýtus a práca s včelami viac obetou a nadšením, než zárobkovou činnosťou.

Ďakujeme za podporu.

Za úľ ďakujeme pánovi Trizuliakovi zo Včelárstva Gbeľany a vrelo odporúčame jeho produkty všetkým včelárom /vcelarstvo-eshop.sk/.

20220530_175531jpg

Vedeli ste že: VČELY KVÁKAJÚ A TÍTAJÚ?

 Už niekoľko dní počúvame z jedného z našich úľov zvláštny zvuk. Podarilo sa nám ho nahrať. Do úľa sme umiestnili záznamové zariadenie, zvuk sme následne spojili s videom rovnakého úľa, kde zvuk nebol dostatočne kvalitný. Podobný zvuk sme našli v archíve pár diskusií (nie je bežný, občas to ale zachytia včelári) , no uspokojivú odpoveď sa nám nepodarilo nájsť. Veda o včelách má veľa neprebádaných oblastí.

LINK na video.: https://www.youtube.com/watch?v=MSOoCewau8I

 Napriek tomu, že pozorovanie včiel človekom a jeho získavanie medu prebieha už celé tisícročia, objavy v tejto oblasti naberajú na obrátkach iba posledné storočia.

 Dnes svetovo rozšírený nadstavkový chov včiel v rozoberateľnom diele je relatívne mladý. V roku 1852 zaregistroval patent na prvý rozoberateľný rámikový včelí úľ s rámikmi Lorenzo Lorraine Langstroth. Podľa neho názov jednej z najpoužívanejších rámikových mier na svete - Langstroth.

 Ešte skôr, v roku 1851, zverejnil štúdie o včelej medzere. Pozorovaním zistil, že včely pomocou propolisu zastavajú (zaplnia napr. propolisom) medzery s šírkou pod 6,4mm. Prečo ale pojem medzera? No, lebo nad 6,4mm až po 9,5mm medzery v úli včely priestor akoby prehliadajú. Nestavajú v nich nič. Ak medzera prekročí 9,5mm včely majú tendenciu v medzere stavať. Genialita Langstrotha spočívala v tomto vedeckom pozorovaní a teda opodstatnení funkcionality a zákonitostí budúcich rozoberateľných diel pre včelárov celého sveta. Líši sa už len výška a šírka rámikov. Zákonitosť pretrvala.

 Dovtedy existovali úle, ktoré sa na tie dnešné podobali. Písomne zachované sú napríklad rozoberateľné úle z roku 1840 od Poliaka Jána Dzierzona s hornými lištami. Vo Švajčiarsku už v roku 1789 bol známi tzv. Huberov úľ, plne rozoberateľný, no bez možnosti vyberania samotných rámikov.

 Veľkým medzníkom vo včelárstve je rovno spojený s Nobelovou cenou. Tú získali v roku 1973 Karl von Frisch, Konrad Lorenz a Nikolaas Tinbergen. Všetcia boli etnológovia, no práca Karla von Frischa priamo súvisela so včelárstvom. Ako prvý opísal a rozlúštil dorozumievanie sa včiel v úli pomocou tanca.

 Za veľmi nedávne objavy môžeme považovať tie, ktoré získavame vďaka modernej technike. Dnes už nie je výnimkou, ak má včelár úle vybavené rôznymi senzormi od záznamu teploty, vlhkosti, zvuku, zmeny váhy úľu... a tie vyhodnocuje špeciálny software. Dokonca si ich pozerá včelár v teple domova a na svojom mobile vidí aktuálny stav v úle. Vďaka ním len nedávno Francúzsky vedci objavili a vedecky popísali komunikáciu včiel pred rojením sa.
SMIEŠNE NA TOM JE, ŽE SA JEDNÁ O VEDECKÉ SKÚMANIE SO VŠEOBECNÝM UZNANÍM. NO LAICKÉ POZOROVANIA VČELÁROV POPISOVALI PRÁVE TENTO JAV ĽUDOVO UŽ PRED STÁROČIAMI AJ U NÁS.

Tak kedy tie včely KVÁKAJÚ a TÍTAJÚ?

 Spev vydávaný produkčnou matkou v úli voláme na Slovensku TÍTANIE. Matka ho vydáva tak, že si jedno krídlo pritlačí na brucho a druhým vibruje, čo vydáva zvuk. Všetky zvuky matka vydáva zámerne a majú svoj odkaz (poznáme iba niektoré, ktoré spájame s konkrétnym dôvodom).

 Zvuk je spájaný hlavne s tým, že matka oznamuje rojenie. Matka opustí úľ s časťou včiel a zásob, ak je pripravená nová matka. Je to evolučný spôsob rozširovania sa včiel v prírode, nakoľko je to kolektívne žijúci druh.

 Je pravidlom, že odlieta pôvodná matka ako prvoroj (existuje však aj druhoroj, ak je naozaj silná populácia). Pôvodná matka pred rojením stráca na váhe, vďaka rýchlemu pohybu v úli a tým, že je odstavená od kŕmenia aby zvládla let na nové miesto založenia úľu (zníži sa jej telesná váha).

 V úli sa objavujú nové mladé matky. Aj tie špecificky TÍTAJÚ, ale dôvodom je vzájomné vyzývanie sa na súboj. V úli totiž evolučne dané, môže byť iba jedna matka (v istých prípadoch to neplatí, ale to je dané konštrukciou a veľkosťou úľa a šírením feromónov, ale v prírode toto pravidlo platí). Týmto vyliahnutým matkám (niektorá literatúra hovorí, že tento zvuk je aj signálom pre vyrojenie sa pôvodnej matke ešte z matečníka) odpovedajú aj matky, ktoré sú už vyvinuté no ešte sú v uzatvorenom matečníku (klasická literatúra hovorí o tom, iste ju máte doma, že prvá vyliahnutá matka zabije sokyne prepichnutím matečníka svojim žihadlom...) Toto ich odpovedanie je rovnako iba TÍTANÍM, no z uzatvoreného matečníku sú tlmené a v úli znejú ako KVÁKANIE. Len na okraj, včelári často podľa svojvôle vyrezávajú matečníky (opticky rozhodnú o kvalite zaviečkovanej matky, navzdory evolučne overenej praxi miliónmi rokov... nech si to rozhodnú same) a nechávajú iba 1-3 oku včelára najlákavejšie.

 Život včiel je naďalej veľmi nepreskúmaný, napriek falošnému povedomiu, že sa jedná o celkom pochopený spôsob života. Predovšetkým komunikácia včiel zažíva vďaka rozvoju techniky nové objavy. Oveľa zložitejšie bude vysvetlenie ich schopnosti orientácie v priestore, ktoré iba povrchne vysvetľujeme ako spôsob vnímania zemského magnetizmu bez bližšieho pochopenia.

ALE TERAZ NASPÄŤ KU ZVLÁŠTNEMU ZVUKU Z NÁŠHO ÚĽU ČÍSLO 3 Z 13-ICH.

 Nevieme, čo matka hovorí, ani sme si nie istí, že to robí matka. Možno robotnica. Ale na základe už hore popísaného a toho, čo na internete je dohľadateľné v príspevkoch včelárov za posledné roky, vyvodzujeme toto:

 Matka má poranené krídla. To sme zistili lepším skúmaním matky. Konce krídiel sú akoby okúsané. Môže to byť výsledok súboja mladých matiek, rabovky, či iného hmyzu. Ale to nie je dôvod vydávaného zvuku, iba ak jeho iným tónom, vďaka čomu ho počujeme. Ak ho vydáva matka samozrejme, ak nie, poškodenie krídiel matky je irelevantné. Pri rozložení diela zvuk ustal. Zdroj sa odmlčal. Pokračoval až po opätovnom zložení.

 To, že je zvuk prítomný stále v určitej postupnosti a je podobný, nám dáva predpoklad, že je to zámerný zvuk. Nie každý včelár sa s ním stretne. Ale, rovnaký zvuk zachytil včelár na opačnej strane našej planéty. No a to odštartovalo zaujímavú diskusiu a do nej sa pripájajú včelári z celého sveta. Trochu záhada.

 Čo nám včely odkazujú? Možno to, že sme najhlúpejší tvor, aký kedy po Zemi chodil. Jediný, ktorý si vlastný svet krok za krokom ničí! Ale, možno aj niečo iné.

Diskusia a podobné video zvuku LINK: https://youtu.be/lvgCeuAd9LY