Skúšame alternatívnejší chov včiel

  Riešili sme dilemu, či začať chovať včely aj alternatívnym spôsobom. Napríklad v tzv. Mednej krave. Pre nevčelárov v skratke: Medná krava nemá klasické rámiky a tak jej rozmery nie sú normalizované. Má svoje jednoznačné výhody, ale aj niektoré komplikácie. Pre včely je to prirodzenejšie prostredie, včely si stavajú plásty podľa svojej vôle. Výrazne u nich rastie produkcia vosku - cieľom nie je maximalizácia výnosu medu, ale čistá radosť z chovu a väčšia sloboda včiel.
Má to ale aj zopár nevýhod a pre komerčné použitie je menej praktická. Med sa nedá vytáčať, pri jeho získavaní sa vystavané plásty ničia /získa sa med a vosk/ čím sa musia opakovane vystavať a to má negatívny dopad na produkciu včelích produktov. Je obtiažnejšia prehliadka a rozložiteľnosť, či reorganizácia rámikov v úli.

  Zamysleli sme sa ako spojiť výhody a minimalizovať nevýhody... Je to pokus, tak na výsledok si budeme musieť ešte počkať. Prvé skúsenosti budú v prípade úspešného osadenia včelstva niekedy v lete 2023.

Ako na to ideme?

  Objednali sme si nový zateplený úľ starého typu - tzv. Ležan. Úľ sme nechali vyrobiť na rámikovú mieru B /čo korešponduje s našimi 10-timi úľmi/ s kapacitou 22 lúčok/trámikov. Na úľ sme nechali dorobiť pozorovacie sklá so zatvárateľnými dvierkami. Úľ obsahuje aj materskú mriežku, v týchto druhoch je ale ukotvená v stredovej časti s možnosťou vybratia.

20220530_142353jpg

  Zásadnou zmenou je absencia klasických rámikov. Tie nahrádzame vlastnoručne vyrobenými lúčkami s delta hranou. Vďaka ním bude dielo rozoberateľné, včely budú prirodzene začínať stavbu plástu na konci povoskovanej delta hrany smerom nadol v oblom tvare. Podobne sa to dá praktikovať v akomkoľvek úli, ale práve Ležan nám prišiel ako najpraktickejší a najprirodzenejší.
To, že sme zjednotili rámkovú mieru, nám umožní prípadné prenášanie rámikov medzi ostatnými úľmi do Ležanu. Niekedy je to veľmi dôležité pri krízovom riešení straty matky /ak už nie je otvorený plod a teda si včely už nevedia vychovať náhradnú matku/ a podobne. Je možné aj odoberať plásty pre vytvorenie odložencov, ak sa včelstvo snaží o rojenie.

20220530_142157jpg

  Vďaka pozorovacej presklenej strane budeme môcť lepšie sledovať a kontrolovať stav bez nutnosti rozoberania diela.
  Tento úľ čaká na osadenie rojom, no zatiaľ sa nám včely nevyrojili a ak sa to stane, ešte treba roj úspešne odchytiť (to sme tiež ešte nerobili). Tak nám držte palce priatelia.
Prečo roj?

  Klasická Medná krava sa osadzuje zásadne rojom. To preto, lebo nekorešponduje s rámikovými mierami. Nedajú sa teda vkladať rámiky s plodom a včelami – tzv. odloženec. Samotné včely by si v úli matku nevychovali, ak nie je žiadny čerstvý plod.

  No najpodstatnejším dôvodom je silný stavebný pud roju. Roj má najsilnejší pud na stavbu plástov. Príroda to „vymyslela“ logicky, roj opúšťa úľ a hľadá si nový priestor. V ňom si musí vystavať plásty pre zásoby a tvorbu nových generácií. No a tento ich pud vieme využiť pre raketový štart v Mednej krave, ktorá neobsahuje rámiky s medzistienkami.

20220530_142104jpg

Iná kvalita medu alebo prečo...?

  Áno, aj... Ale hlavne pre dobro včiel a ich budúcnosť. Rozhodli sme sa všetky naše včely ošetrovať iba prírodnými látkami /éterickými olejmi a kyselinami/ bez použitia pesticídov a antibiotík, ktoré tvoria základ liečenia u viac ako 90% všetkých včelárov na Slovensku. O liečení si napíšeme viac neskôr a v samostatnom príspevku.

  Vosk medzistienok bežne dostupný v každom včelárskom obchode, často obsahuje pozostatky používaných pesticídov /v lepšom prípade napríklad Amitrazum, Flumethrin, Tau-fluvalinatum, ale aj iné, na Slovensku nepovolené nebezpečné látky/, preukázateľne prítomné vo voskoch aj 10 rokov od ich použitia. V horšom prípade pochádza vosk z ľubovoľnej krajiny sveta a obsahuje nám neprirodzené patogény, alebo umelý vosk. Prípadne všetko dohromady...
  Aj toto môže byť dôvodom rastúcej rezistencie Klieštika včelieho /Varroa destructor/ na liečbu, lebo sa s ním v malom množstve stretáva stále a ich obsah sa vo voskoch zvyšuje. Ďalším problémom je globalizovaný svet, kde dopyt po včelárskom vosku vytvára veľký export/import voskov, čím sa po celom svete šíria rôzne patogény, dlhodobo schopné prežívať vo vosku a vznikajú epidémie nemocí včiel aké naši predkovia nepoznali. V našej lokalite vyčíňal včelí mor a niektorým včelárom zabil hoc aj 15 z 20-ich rodín. Preto zaiste nebudú mať med v takom množstve ako doposiaľ a na jeho nedostatok sa budú musieť ľudia pripraviť. Ak nebudú kupovať med „pančovaný“.

  Pokiaľ chceme čeliť problémom včelárstva, musíme hľadať riešenia aj za cenu nárastu nákladov a nižšej produkcie. Včely sú v prvom rade živočíchom a nie strojom na peniaze. Aj preto je lacný med mýtus a práca s včelami viac obetou a nadšením, než zárobkovou činnosťou.

Ďakujeme za podporu.

Za úľ ďakujeme pánovi Trizuliakovi zo Včelárstva Gbeľany a vrelo odporúčame jeho produkty všetkým včelárom /vcelarstvo-eshop.sk/.

20220530_175531jpg