SIBYLA MISLOVIČOVÁ A NÁŠ MED

Už druhým rokom vedú včelári na našich stránkach a rôznych fórach diskusiu o nesprávnosti pomenovania nami pastovaného medu. Voláme ho MED PASTOVÝ. Aby sa tento spor vyriešil, požiadali sme o odborné vysvetlenie PhDr. SIBYLU MISLOVIČOVÚ, ktorá je vedecká tajomníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Tá náš spor uviedla na pravú mieru vo vysielaní Slovenského rozhlasu.

Výhru zo stávky mi nechávajte prosím na sade
Záznam z reportáže Slovenčina na slovíčko

Dnes máme otázky z včelárskeho súdka. Martin Kormendy je včelár a medzi jeho zákazníkmi prebieha debata, či je jeho med „pastový“ alebo „pastovaný“. Martin sa prikláňa skôr k pastovému. Čo odporúča Sibyla Mislovičová?