LABORATÓRNY CHOV A MNOŽENIE ČMEĽOV – STAŇ SA ICH CHOVATEĽOM!

KOĽKO POZNÁTE VO SVOJOM OKOLÍ ĽUDÍ CHOVAJÚCICH ČMELIU RODINU? Väčšina z Vás asi odpovedala, že „0“. Niektorí ste to možno aj neúspešne skúšali. Chov Čmeľa je totiž tak trocha „alchýmiou“. A o tom je tento náš projekt. Chceme pomôcť v rozšírení počtu chovateľov Čmeľov na Slovensku a tým napomôcť v záchrane pôvodne žijúcich druhov na Slovensku. Veľké veci sú niekedy tak nenápadne bzučiace!

O projekte

Plánujeme založenie laboratórneho chovu a množenia Slovenského čmeľa. A to výhradne pôvodných druhov Čmeľa u nás sa vyskytujúcich. V laboratóriu budeme množiť a vychovávať matky a pomôžeme im v založení rodiny. Takéto rodiny budeme následne distribuovať chovateľom a milovníkom prírody po celom Slovensku. Vďaka tomu posilníme výskyt tohto významného opeľovača a potlačíme šírenie umelo vytvorených a zavlečených druhov.

Veľké veci sú niekedy tak nenápadne bzučiace!

Ak sa nám to podarí, všetko zložité urobíme my. U nás do čmelína vložíme založenú Čmeliu rodinku. Potom stačí, ak čmelín umiestnite na svoju záhradu, alebo do sadu. Rodina sa rýchlo s prostredím zžije a bude sa rozrastať ak bude mať k tomu vhodné podmienky.

Podrobnosti dostane každý chovateľ v prehľadnej brožúre. No nemusíte sa báť, chov je zväčša bez zásahový a bez nutnosti kŕmenia.

„CHCEME, ABY AJ DETI NAŠICH DETÍ ZAŽILI TÚ ČISTÚ PRÍRODU, KEĎ SI SADNÚ NA LÚKE PLNEJ KVETOV A BUDÚ POZOROVAŤ KRÁSNE ČMELE PRI OPEĽOVANÍ...“


Čo je to ten Čmeľ?

Pán lúky a hmyzí krasoň, ktorého je vidieť aj ušami.

Čmeľ (latinsky Bombus, hovorovo u nás čmeliak) je rod lietajúceho hmyzu, ktorý patrí pod čeľaď Včelovité (Apidae). Je to príbuzný druh Včele medonosnej (Apis Mellifera), ktorú pozná určite každý. Vytvára společenstvo – rodinu, kde je základným prvkom matka. Matka zakladá novú rodinu a plodí robotnice, samčekov a aj nové mladé matky, ktoré proces zopakujú nasledovnú sezónu.

Čmeľ má oproti včelám určité výhody aj nevýhody. Výhodou je lepšie opeľovanie vďaka dlhšiemu sosáku s dĺžkou podľa druhu aj 2,5 centimetra. Vďaka nemu opeľuje aj tam, kde to iné druhy nedokážu. Je usilovný a pracuje aj keď prší a teploty sú nižšie, alebo vyššie ako tie pri ktorých Včely medonosné z úľov nevyletujú.

Nevýhodou je, že neprodukuje komerčne najzaujímavejší produkt včiel - med. Neprináša priamy zisk pre chovateľa a preto sa mu doposiaľ nedostávalo pozornosti. Posledné roky výrazne ubúda jeho výskyt a je na čase si priznať problém. To je prvý krok, aby sme niečo s poklesom biodiverzity urobili.


Mať na záhrade čmelín je viac "cool" ako bazén... Neveríte?

Čmelia rodina sa dá chovať aj človekom. Sú na to spôsoby a vhodné domčeky – tzv. čmelíny.

Medzi druhmi sú samozrejme odlišnosti. Pokiaľ sa nám podarí úspešne rozbehnúť laboratórny spôsob chovu a množenia Čmeľov, budeme ich každý rok v sezóne ponúkať nadšencom prírody. Nebudeme sa zameriavať na poľnohospodárov, ale na nadšencov ktorým budúcnosť našich lúk a sadov nie je ľahostajná.

Všetko zložité urobíme my, Vám iba doručíme, alebo u nás do čmelínu vložíme založenú Čmeliu rodinku.

Potom iba stačí, ak ho umiestnite na svoju záhradu, sad.

Rodina sa rýchlo s prostredím zžije a bude sa rozrastať ak bude mať k tomu vhodné podmienky. Podrobnosti dostane každý chovateľ v prehľadnej brožúre. No nemusíte sa báť, chov je zväčša bez zásahový a bez nutnosti kŕmenia. Tí zvedavejší môžu život aj sledovať vďaka plexisklu a rôznym fintám. Inak úloha človeka začína až po skončení sezóny a tou je vyčistenie čmelína a príprava na novú sezónu. Na nové príbehy!

Aký máme plán a čo sa to ide vlastne diať?

 • Počas začiatku jari 2023 osvedčeným a šetrným spôsobom odchytíme vhodné matky Čmeľa zemného na našom čučoriedkovom sade v Horenickej Hôrke pri Lednických Rovniach.
 • Už osvedčeným spôsobom ju poprosíme, aby si v laboratórnych podmienkach založila rodinu.
 • Jednotlivé rodiny /línie/ odchovajú nové generácie matiek, ktoré veľmi slušne poprosíme, aby súhlasili s procesom oplodnenia a dáme im slobodne na výber niekoľko pekných samčekov z nepríbuzných rodín.
 • Šťastne oplodnené samičky si ale potom nevybavujú v sprievode samčeka hypotéku na nové bývanie, ale budú nami k svojej spokojnosti uložené k zimnej hibernácii v chladiacom zariadení.
 • Ja jar 2024 budú nami prebudené a znova požiadané o založenie rodiny v priestrannom novom bývaní.
 • Po úspešnom založení rodín v roku 2024 sa úspešne uzavrie kruh a staneme sa oficiálne laboratórnym chovom a úspešným množiteľom Čmeľov na Slovensku.
 • Následné kroky netreba popisovať, lebo je to zvukom čmelích krídiel budúcnosti...

Ale prezradíme, že chceme udržiavať línie viacerých prirodzene vyskytujúcich sa druhov na Slovensku. Samozrejme... jednoducho to znie, ale problematika chovu čmeľa je veľmi rozsiahla a stále aj málo popísaná. Chceme to aj svojim málom zmeniť.


Prečo potrebujeme pomoc? Nie je to len o peniazoch. Nie, nie... Také ľahké to nebude.

Ak by táto činnosť bola tak lukratívna, mali by sme množiteľov na každom rohu. V skutočnosti potrebujeme dostatok nadšencov, ktorí si v prípade nášho úspešného založenia laboratórneho chovu naše Čmelie rodiny aj adoptujú a to pravidelne. Potrebujeme rovnakých bláznov do prírody, ako sme my.

„Potrebujeme Váš záujem a pozornosť. Akákoľvek naša snaha, by aj v prípade úspechu nemala vlastne zmysel... Veď, načo by to celé bolo, ak by sme nedosiahli stav, kedy na Slovensku bude sieť pravidelných chovateľov Čmelích rodín?“

Ako inak by sme pomohli biodiverzite a zachovali tradičné druhy, ak by ich do prírody pomocou svojich čmelínov nedostávali desiatky, stovky nadšencov? Nami dodaná rodina totiž vo vašich čmelínoch odchová desiatky nových matiek a tie sa rozšíria v okolí.

„TERAZ SME PREZRADILI CELÚ POINTU :-D Idete s nami do toho?“

Na čo použijeme vaše príspevky?

Nami požadovaná suma - pri ktorej začneme projekt, je v skutočnosti iba zlomkom nami investovanej čiastky z vlastných zdrojov. Napriek tomu každé jedno euro, každú jednu podporu, premietneme do svojej práce smerujúcej ku splneniu cieľov.


KAŽDÝ JEDEN PRÍSPEVOK V ĽUBOVOĽNEJ SUME JE PRE NÁS VZPEROU, MOTIVÁCIOU, ŽE JESTVUJÚ ĽUDIA AKO MY. ĽUDIA, KTORÍ VIDIA SVET OKOLO SEBA, MYSLIA A HLAVNE – NESTRÁCAJÚ NÁDEJ PRE NAŠE DETI.

 • Zabezpečíme si na začiatok skromné, ale vyhovujúce priestory
 • Zabezpečíme si vhodnú techniku na riadenú teplotu, vlhkosť a prúdenie vzduchu
 • Poriadime si najnutnejšie pracovné náradie, chovné nádoby, jednorazový materiál
 • Nezaobídeme sa bez špeciálneho svetla, regálov, pracovných stolov a podobne...

Zo získaných príspevkov nebudeme hradiť žiadne osobné náhrady. Sme v tom spolu, preto svoj čas investujeme popri našich rozbehnutých projektoch, hoc aj na ich úkor. Lebo podpora Čmeľa Slovenského má zmysel. Niekto to urobiť musí. A kto iný, ak nie my a ak nie teraz?

Kto stojí za projektom? MARTINOVE SADY - úspešný príbeh pokračuje...

Od roku 2018 zakladáme úplne od nuly ovocné sady neďaleko
Lednických Rovní : MartinoveSady.sk.

Máme za sebou úspešný príbeh a z roka na rok vďaka Vám rastieme. Za to Vám ĎAKUJEME a verte, že nadšenie nás neopúšťa. Máme veľké plány, no k ich plneniu potrebujeme nájsť rovnako pobláznených nadšencov prírody, ako sme my.

Pri pestovaní ovocia sme si uvedomili nenahraditeľnosť opeľovačov, ako aj ich zraniteľnosť a alarmujúci pokles biodiverzity okolo nás. Ale neplačeme, my konáme!


Úspešne včelárime a množíme aj samotárske druhy včiel. Každoročne vysievame medonosné rastliny, aby sme nakŕmili podvyživené druhy hmyzu vďaka monokultúrnemu poľnohospodárstvu v okolí. Snažíme sa obmedzovať zbytočnú chémiu všade kde to je len možné.

Veľmi užitočným opeľovačom nášho ovocia sú rôzne druhy Čmeľa (ľudovo Čmeliaka). Chceme pomôcť zachovávať rôzne pôvodné druhy, ktoré sú v ohrození. ĎAKUJEME za akúkoľvek podporu!