Najdrahší Slovenský ovocný destilát? NAŠA PRAVÁ ČUČORIEDKOVICA!

...NEPREDAJNÉ...

Pripravili sme vzácny 50%-ný ovocný destilát z našich čučoriedok vypálených v profesionálnej pálenici.

20220921_142949jpg

Od začiatku bolo jasné, že naša PRAVÁ ČUČORIEDKOVICA je po stránke nákladov tak náročná, že bude nepredajným alkoholom. Cena je tak vysoká, že len ťažko môže konkurovať ostatným druhom alkoholu a cieľová skupina je veľmi malá. Logika trhu nepustí rovnako, ako matematika nákladovosti.

Pri trhovej hodnote nášho ovocia 8 Eur/kg a pri výdatnosti menej ako 7 litrov/100kg čučoriedok... po prirátaní ceny destilácie a nemalej dane z alkoholu, sa stala naša ČUČORIEDKOVICA jedným z najdrahších destilátov na Slovensku - čo do nákladov na jej výrobu.

Netreba si pliesť s bežne predávaným alkoholom označovaným za rovnaký druh destilátu, ktorého cena sa pohybuje okolo 30-50 Eur za Liter. V tejto cenovej kategórii zákazník získa miešaný alkohol. Známe sú aj destiláty, ktoré sú len obohatené lúhovaným koncentrátom z čučoriedok či umelou esenciou, alebo likér vyrobený lúhovaním ovocia v hotovom neovocnom destiláte (nie je číri).

 Je to jednoduché

Ak je na trhu toľko alkoholu označovaného za Čučoriedkovicu... Odkiaľ sa berie toľko čučoriedok na alkohol, ktorých je podľa odhadov pri každoročne rastúcej spotrebe ešte na asi 15 rokov dopredu na Slovensku hlboký deficit a musia sa importovať? Odpoveď neprekvapí... Ak legislatíva presne nedefinuje kvalitu a pokiaľ je zistenie falšovania zložité, na trhu nájdete iba falzifikát a pančovaný destilát...

 Pravá je pravá a je to poznať na chuti

Ak sa už človek rozhodne, že chce skutočný destilát z čučoriedok ochutnať, musí ísť ku zdroju. Naša PRAVÁ Čučoriedkovica má jemnú chuť po čučoriedkach s mierne medovým tónom. Je jedinečná a na rovnako jedinečné a neopakovateľné príležitosti je predurčená...

Ale, žijeme len raz... Kto už ochutnal skutočne čistý destilát z čučoriedok vypestovaných na Slovensku? My áno... a máme zásobu pre ľudí, ktorí si potrpia na pravosti a kvalite...

...NEPREDAJNÉ...

20220921_143155jpg

-Martin-